Vraelys: Rekenaar- en internettoegang

Leerling toelatingsnommer *

Naam *

Van *

Rekenaarvaardigheid:

Toegang tot Internet is:

(merk almal wat toepaslik is)

Gebruik van Moodle:

(merk almal wat toepaslik is)

Microsoft Teams:

Het jy as leerder toegang tot die volgende:

Merk asb al die toestelle waartoe jy toegang het

Hoe lank is die toestel vir jou as leerling beskikbaar?

Spesifiseer die tyd wat jy die toestelle kan gebruik

Hoeveel tyd spandeer jy per dag op YouTube?

Hoeveel tyd spandeer jy per dag op Moodle?

Gebruik jy jou Affies e-pos om kommunikasie te ontvang?

Indien nie, spesifiseer die e-pos wat jy tans gebruik.

Watter van die volgende kommunikasie-kanale gebruik jy?

Dui asb jou ouer/voog-1 se selfoonnommer aan: *

Dui asb jou ouer/voog-1 se e-posadres aan: *

Dui asb jou ouer/voog-2 se selfoonnommer aan:

Indien van toepassing

Dui asb jou ouer/voog-2 se e-posadres aan:

Indien van toepassing